הצהרת נגישות

לוח החלפה אוטומטי לגנרטור

מערכת החלפה לגנרטור

לוח החלפה אוטומטי גנרטור-חברת חשמל

לוח יעודי להפעלת גנרטור בחרום והעברת הזנת הצרכנים מחברת חשמל לגנרטור (במקרה של הפסקת חשמל) והחזרתו לאחר מכן עם תיקון מתח הרשת.

לוחות אלו מיועדים בעיקר לשילוב עם הגנראטורים שלנו GenTech, להפעלת מפוחי פינוי עשן בחירום, תאורת התמצאות, משאבות וכפתרון משלים לדרישות רישוי כיבוי אש לבנינים ואולמות מסחר ותעשייה.

לוח ההפעלה האוטומטית מחובר למרכזיית מערכת כיבוי האש ומקבל ממנה פקודת הפעלה במגע יבש. ע"פ פקודת ההפעלה מניע הגנרטור אוטומטית. מפוח שחרור עשן ניכנס לפעולה.

במקביל בקר מתח מנתר את מתח חברת חשמל ומזין את המפוח בהתאמה מרשת החשמל או מגנרטור החירום.

עם סיום ארוע אש (פקודת מרכזיית כיבוי בוטלה) ידומם הגנראטור אוטומטית לאחר השהיית קרור והמערכת תחזור למצב המתנה.

ללוח זה בורר 3 מצבים להפעלה ידנית/אוטומטית או ידנית של המפוח.

מערכת מגענים מחליפים תתואם לעומס המשאבות/מפוחים וכו'.

נורות חיווי ובקרה בקדמת הלוח.

לוח החלפה אוטומטי לגנרטור

לוח החלפה אוטומטי לגנרטור

מערכת החלפה אוטומטית לגנראטור

איסוף והחזרת ציוד