הצהרת נגישות

לוח נייד לשרשור 16A/32A

לוח חשמל נייד לשרשור 16/32 אמפר עם 5 מעגלים ת"פ ושקע ת"פ

הזנה בתקע זכר תלת פאזי 32 אמפר, ולידו יציאת שקע 32 א' המיועדת לשרשור הקו (יציאה זו היא ישירה על כבל ההזנה ואינה מוגנת חצי אוטומט או ממסר פחת!, לחיבור לוחות משנה בלבד, אסור לחיבור צרכניים סופיים).

על גבי הלוח 5 שקעים ישראליים חד פאזיים 16 אמפר מוגני מכסה. כל שקע מוגן בנפרד ע"י חצי אוטומט 16 א' ומאפשר הזנה נפרדת של עד 5 מעגלים כשלכל אחד אפשרות העמסה מקסימלית 16 אמפר!.

בנוסף לבחירה שקע ת"פ מוגן 16 אמפר או 32 אמפר תלת פאזי.

כל השקעים על הלוח מוגנים כנגד התחשמלות ע"י ממסר פחת 40 אמפר לת פאזי.

לוח אידיאלי לפריסות חשמל בשטח מקו בודד 32 אמפר, לשרשור לוחות בטור.

לוח חשמל נייד לשרשור עם שקע 32 אמפר

לוח חשמל נייד לשרשור עם שקע 32 אמפר

לוח חשמל נייד לשרשור עם שקע 16 אמפר

לוח חשמל נייד לשרשור עם שקע 16 אמפר

איסוף והחזרת ציוד