הצהרת נגישות

לוח חשמל ראשי 63 א` IP66

לוח חשמל ראשי 63 אמפר קבוע/נייד מוגן מים בתקן IP66

לוח חשמל ראשי במארז מוגן מים IP66 ננעל דלת קדמית עם שקעים חיצוניים (תלת פאזיים וחד פאזיים).

רמת אטימות השקעים בהתאם להזמנה ומינימום IP44 מוגן מכסה קלפה.

בלוח זה (המוצג בתמונות בהמשך):

  • מפסק ראשי 63 אמפר תלת פאזי ו-3 ממסרי פחת להגנה על 3 קבוצות שקעים נפרדות.
  • כניסת הזנה בכבל 63 א', יציאה בשקע 63 א' לשרשור לוחות (ללא ממסר פחת - מוגן מאמ"ת ראשי 63 א' בלבד)
  • מדי זרם תלת פאזיים דיגיטליים + מד מתח חד פאזי לכל פאזה (לחיווי במקרה תקלה/חוסר אפס/חוסר פאזה).
  • 10 שקעים חד פאזיים ישראליים מוגנים ע"י מאמ"ת נפרד 16 א' מחולקים ל-2 ממסרי פחת.
  • 4 שקעים תלת פאזיים 32 אמפר (2 מוגני ממסר פחת, 2 לחיבור לוחות משנה).
  • 2 שקעי 16 אמפר תלת פאזיים מוגנים ממסר פחת ומאמת"ים נפרדים.

לוח חשמל ראשי במארז מוגן מים IP66

לוח חשמל ראשי 63 אמפר מוגן מים

לוח חשמל ראשי 63 אמפר נייד מוגן מים

לוח חשמל ראשי 63 אמפר נייד IP66

לוח חשמל ראשי 63 אמפר קבוע IP66

לוח חשמל נייד 63 אמפר מוגן מים

איסוף והחזרת ציוד