הצהרת נגישות

משגוח זינה צפה

השכרה, מכירה וייצור של משגוח לזינה צפה

כחלק מפעילותנו בתחום הגנראטורים הניידים אנו נדרשים למענה בהתאם לדרישות חוק החשמל בנושא זינה צפה.

גנרטור נייד שלא ניתן להאריק אותו למסת האדמה בעזרת אלקטרודה (כדוגמת דיזל גנרטור על משאית נוסעת) מחוייב בשימוש במשגוח.

עפ"י דרישת חוק החשמל על המשגוח לנתק את הזינה או להתריע בתקלה ראשונה (יש להתייעץ עם מהנדס חשמל) עם ירידת התנגדות הבידוד מתחת  ל- 23  קילו אוהם.

אנו מייצרים לוחות חשמל עם משגוחים מתוצרת חברת ABB, BENDER, CONTRAL-ITALI ועוד.

להלן רשימת הדגמים שבמגוון:

הלוחות ניתנים לחיבור ישיר לגנרטור עם ניתוק מתח (הקפצת מפסק ראשי בעת תקלה ראשונה).

ניתן לקבל עם התראה בלבד בתקלה ראשונה בשני ספים בהתאם ליכולת לעמוד בדרישת החוק במתקן המדובר (פיקוח רציף של חשמלאי).

ניתן לרכוש את הלוחות או לבצע התקנה קבועה ע"ג הגנרטור כולל אופציית דימום מיידית.

הלוחות ניתנים להשכרה לשימוש יומי או חודשי.

חשוב להבדיל בין משגוחים חד פאזיים לתלת פאזיים וחובה לנתק גשר איפוס (חיבור בין אפס להארקה במערכות מאורקות).

כמו כן יש לבדוק תקינות פעולת המשגוח בכל חיבור מחדש!

משגוחים לגנראטורים חד פאזיים 16-32 אמפר

משגוחים לגנראטורים חד פאזיים 16-32 אמפר

משגוח לזינה צפה

משגוח זינה צפה

 

לוח משגוח גנרטור תלת פאזי 32 אמפר

לוח 32 אמפר נייד כולל משגוח לגנרטור.

ניתוק מפסק ראשי בקרות תקלה ראשונה ע"י סליל הקפצה.

6 שקעים מוגני מאמ"ת לכל שקע בנפרד.

משגוח בנדר גרמניה BENDER GERMANY.

לוח משגוח גנרטור תלת פאזי 32 אמפר

לוח משגוח גנרטור תלת פאזי 32 אמפר

 

משגוח תלת פאזי "ברז"

משגוח תלת פאזי נייד על קו ראשי - מחובר ביציאה מגנרטור ומנתק את המתח מיידית בקרות תקלת בידוד.

בנוי מתקע ושקע להתקנה על קו יציאת גנרטור: תקע  32 א' תלת פאזי מתחבר ישירות לגנרטור והשקע ללוח חשמל רגיל ומשם לצרכנים הסופיים.

בדוגמא משגוח ארופאי עם מאמ"ת 4 קטבים (ניתוק מלא כולל אפס בזמן תקלה) מתוצרת ABB.

מאמ"ת 4 קטבים משמש כמפסק ראשי בעל הגנות מגנטיות ותרמיות וכן בעל סליל הקפצה המחובר לפיקוד משגוח, במצב בו חורד ערך הבידוד מתחת ל-23 קילו אוהם יוקפץ המאמ"ת וינותק הזרם לצרכנים הסופיים.

משגוח תלת פאזי נייד על קו ראשי

משגוח תלת פאזי נייד (ברז)

 

משגוח תלת פאזי FAIL SAFE כולל לוח חשמל

לוח חשמל הכולל משגוח ומערכת ניתוק מתח אוטומטית בזמן תקלה לצרכנים חד פאזיים בשישה מעגלים נפרדים 16 א' כ"א.

משגוח אירופאי מהסדרה המקצועית כולל ממסר פנימי FAIL SAFE, קרי המערכת לא תתחבר ותספק מתח לצרכנים במידה והמשגוח עצמו אינו תקין.

(יחד עם זאת אנו ממליצים על בדיקה תקופתית של המשגוח על ידי לחצני הבדיקה או מכשיר חיצוני-במערכות ניידות יש לבדוק לפני כל הפעלה).

במצב של ערך בידוד נמוך מתחת ל-23 קילו אוהם כמוגדר בחוק החשמל המשגוח ינתק את הצרכנים מהזינה ע"י מגען פנימי בעל 4 קטבים (ניתוק מלא של 3 פאזות+אפס).

בדוגמא לוח עם הזנה ראשית 32 א' ת"פ (תקע הזנה המתחבר ישירות לגנרטור) 3 נורות ביקורת ירוקות משמאל מראות מתח הזנה תקין מצד ההזנה, 3 נורות לד פרונטאליות לחיווי מתח ומדידת זרם בכל פאזה בנפרד.

לוח משגוח זה כולל 6 שקעים (4 חזיתיים + 2 צדדיים) מוגני מאמת"ים ומוגני מים/אבק בתקן IP44.

לוח משגוח תלת פאזי FAIL SAFE

משגוח תלת פאזי FAIL-SAFE עם לוח חשמל

לוח חשמל עם משגוח ומערכת ניתוק מתח אוטומטית

המשגוח במצב תקלת בידוד / זליגה

קיים מתח בכניסה, אבל מגען מנתק מתח לצרכנים - אין חיווי מתח/זרם בנורות לד פרונטליות

לוח משגוח תלת פאזי FAIL SAFE

 

משגוח "ברז" 16 אמפר תלת פאזי להתקנה בציוד חקלאי

כנדרש בחוק החשמל (וכמעט לא מיושם בפועל) יצרנו לפי דרישה משגוח "ברז" המגן על מתקן חקלאי המוזן מגנרטור נייד ע"ג כלי רכב צמ"ה.

המכונה מורכבת מכמה מנועי AC המוזנים מגנרטור תלת פאזי בשקע 16א'. המערכת מותקנת ע"ג כלי רכב כבד ועובדת תוך כדי נסיעה.

לפיכך המערכת "צפה" (אינה מאורקת לאדמה) ולכן מחייבת עבודה עם משגוח לבדיקת התנגדות הבידוד כלפי הגוף.

המשגוח מתחבר בין שקע המוצא של הגנרטור לבין המכונה עצמה ומנתק את ההזנה לחלוטין בשעת תקלת בידוד (ירידת התנגדות הבידוד מתחת ל 35 קילואוהם בין הפאזה/אפס לגוף המכונה/גנרטור).

הניתוק מוחלט (4 קטבים) ומחמיר יותר מדרישת החוק (23 קילואוהם) ע"מ לשמור על טווח בטחון מוגבר.

המשגוח מותקן בלוח אטום למים בדרכת אטימות  IP65 ושקע/תקע IP44 (ניתן לקבל גם IP67 לפי דרישה).

משגוח תלת פאזי להתקנה בציוד חקלאי

משגוח תלת פזי 16 אמפר להתקנה בציוד חקלאי

 

משגוח חד פאזי קומפקטי

משגוח חד פאזי במארז קטן (4 מקום IP65) מוכן לשימוש עם תקע הזנה ושקע ישראלי יצוק במוצא. מתחבר לכל גנרטור ארעי ומגן על הצרכנים מפני זליגה לאדמה בהתאם לדרישת חוק החשמל. מתח המוצא מתנתק לחלוטין בעת תקלה - ירידת ערך הבידוד מתחת לסף המותר. בנוסף היחידה בעל מנגנון FAIL SAFE המנטרלת את המתח גם במידה של תקלה פנימית במשגוח עצמו.

בתמונה משגוח המותאם לזרם עבודה מקסימלי 16 אמפר בנעגל חד פאזי.

אנו מיצרים לוחות חשמל ניידים/קבועים עם משגוחים לזינה צפה מכל סוג או דרישה.

משגוח חד פאזי במארז קטן

משגוח חד פאזי קומפקטי

 

משגוח/איזומטר לגנרטור נייד/ארעי

על פי חוק החשמל בישראל במיתקן ארעי הניזון גנרטור ארעי בשיטה זינה צפה חובה להשתמש במשגוח בידוד (איזומטר) לפיקוח על רמת הבידוד החשמלי במתקן ולהגנה מפני התחשמלות ! .

כל גנרטור מהקטן (גם בנזין נייד בגודל מזוודה לקמפינג וכו') ועד דיזל גנרטור נייד/רתכת או נגרר/ע"ג משאית חייב עפ"י חוק  שימוש  באיזומטר (משגוח בידוד) על מנת למנוע מוות/שריפה כתוצאה  מקצר (ירידת התנגדות הבידוד במוליכי החשמל במערכת).

במילים פשוטות הדבר שווה ערך ( להבדיל משיטת ההארקה) לממסר פחת המותקן בכל לוח ביתי או תעשייתי ומגן עלינו מפני התחשמלות בזמן תקלה.

חברתנו מתמחה בישום פתרונות הגנה לגנרטורים ארעיים - הרכבת משגוחים ניידים לכל גנרטור בכל גודל בלוחות משנה קטנים/גדולים ולפי דרישה.

כל משגוח נייד או קבוע יסופק עם אישור מהנדס חשמל למערכת הנידונה בהתאמה.

בתמונות מטה דוגמא אחת מיני רבות לאיזומטר - משגוח נייד לגנרטור דיזל 5 קוו"א המזין מכולה בשטח וע"פ חוק מוגדר כ"שיטה בלתי מאורקת במתקן ארעי הניזון מגנרטור ארעי":

הגנרטור - דיזל גנרטור נייד מתוצרת חברת שטל (כ-5-6 קוו"א) בעל 2 שקעי חשמל סיקון 32 א' + שקע ארופאי חד פאזי.

דיזל גנרטור נייד מתוצרת חברת שטל עם משגוח

משגוח/איזומטר לגנרטור נייד/ארעי

לטובת חיבור המשגוח אנו נשתמש אך ורק דרך שקע חד פאזי "סיקון" כחול 3X32 א' (מוקף בעיגול בתמונת הגנרטור) ונבטל/נאסור שימוש בשקע השני. צרכנים סופיים יוזנו אך ורק בשקעים מוגנים אחרי המשגוח.

לוח החשמל עם המשגוח הנייד - מכיל 2 שקעים ישראלים תקניים 16אמפר עם קלפה בדרגת אטימות IP44. הלוח עם פתיל הזנה קצר מסוג נאופרן 3X6 ממ"ר ותקע סיקון 3x32A (תעשייתי חד פאזי כחול).

כל שקע מוגן ע"י מאמ"ת 16אמפר ושניהם מוזנים ממגען דו קוטבי לניתוק מלא של הפאזה והאפס בכל שקע בזמן תקלה.

הלוח עצמו בדרגת אטימות IP65.

השקעים מזינים מכולה וציוד עבודה מטלטל בשטח.

בקרות תקלה (ירידת בידוד מצד הגנרטור או מצד הצרכנים המחוברים אליו) יתנתק אוטומטי המתח לשקעים. במצב זה יש להזמין חשמלאי מורשה לבדיקת המערכת ובירור מקור התקלה לפני הפעלתה מחדש.

לוח החשמל עם המשגוח הנייד

לוח משגוח זינה צפה

איזומטר זינה צפה

 

לוח הזנה ברכב ממיר/גנרטור עם משגוח

לוח הזנה לרכב - הזנה מממיר או גנרטור נייד

מערכת חשמל 220VAC המותקנת ברכב ע"י ממיר מתח הממצברים או גנרטור חיצוני נייד הינה זינה צפה IT ולכן מחוייבת עפ"י חוק במשגוח-איזומטר להגנה מפני התחשמלות או שריפה.

התקנת ממיר מתח ע"ג רכב המוזן ממצברים ללא משגוחן בידוד מהווה סכנה בטיחותית חמורה ומיידית ועבירה על חוק החשמל!.

אנו מספקים יעוץ  וליווי הנדסי בנושא, תכנון מערכת בהיבט הבטיחותי והפרקטי ובחירת שיטת ההגנה מפני התחשמלות בתלות בסוג הממיר / הזנות נוספות (גנרטור ארעי או הזנה ממקור חשמלי אחר). כמו כן ניתן דגש להזנת ה-DC לממיר 12-24 וולט ובחירת הגנה מתאימה למניעת קצר/הגנה בזמן קצר DC - שריפת המוליכים והרכב.

בתמונה לדוגמא המוצגת להלן לוח חשמל חד פאזי 16 אמפר ברכב מזווד הכולל בתוכו מערכת חשמל מתח נמוך 220 וולט זרם חילופין. המערכת מוזנת רוב הזמן מממיר מובנה ברכב (ממיר סינוס טהור בהספק 3000 וואט) ובמקרים בהם הממיר אינו מספיק מתחברים לגנרטור ארעי נייד "פק פק בנזין" 4000 וואט.

הלוח מכיל בורר הזנות דו קוטבי בכניסה 1-0-2 2x25A הקובע ממה יוזן הרכב: מממיר פנימי המחובר למצברים או מגנרטור חיצוני נייד.

בתוך הלוח מותקן משגוח עם מערכת FAIL SAFE (ממסר במשיכה) המאפשרת קיום מתח לצרכנים רק במצב בידוד תקין. במצב תקלה (זליגה לגוף או ירידת ערך הבידוד מתחת לסף המותר - במקרה זה 35 קילואוהם) מתנתקת לחלוטין ההזנה לשקעי החשמל ובכך נמנעת התחשמלות או שריפה אפשרית.

בנוסף מתח המוצא של הממיר מוגן במאמ"ת כניסה ראשי 10 אמפר והגנרטור מוגן במאמ"ת כניסה 16 אמפר.

4 שקעי החשמל המותקנים ברכב מוגני ע"י שני מאמת"ים 16 אמפר במוצא.

לוח הזנה לרכב - הזנה מממיר או גנרטור נייד עם איזומטר

משגוח ללוח הזנה לרכב

איסוף והחזרת ציוד